News5


Kasulikud lingid

Koolieelse lasteasutuse seadus

Eesti Vabariigi haridusseadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale