Avaleht > Lasteaiast > Lasteaiatasu

 
 

Lasteaiatasu

Lasteaias käimise eest tuleb maksta kohatasu ja toiduraha. Arve esitatakse Jõelähtme VV poolt ja kuulub tasumisele järgneva kuu 20.kuupäevaks.
Toiduraha on kuni 2.00€ päevas, sõltub kuu jooksul kulunud toiduainete maksumusest. Toiduraha piirmäära muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.
Kohamaks  on 35,00 € kalendrikuus lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald.
Kohamaks kalendrikuus  lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald, on  20% miinimumtöötasust.
Kohamaksu suuruse määrab kohalik omavalitus (Jõelähtme Vallavolikogu määrus nr.73 - jõustus 01.04.2016). Kohamaks on kuupõhine ja seda tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest 11 kuud. Kohamaksu ei maksta perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud (juuli). Kohatasu makstakse kuupõhisena, toiduraha kohal käidud päevade eest. Tulumaksutagastust saab arveid maksnud inimene  vaid kohatasu eest.
Vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda vabastust kohamaksust ja/või toidurahast esitades  vastavasisulise avalduse Jõelähtme vallavalitsuse sotsiaalosakonda.

 

 

Kostivere Lasteaed