Avaleht > Lasteaiast

 
 

Lasteaiast


Alushariduse andmine on toimunud Kostiveres juba rohkem kui pool sajandit. Küsitluste põhjal on selgunud, et lasteaed tegutses siinmail juba 50.-ndate aastate alguses.

Lasteaial on käesolev maja kolmas. 1974. aastal ehitati KOSTIVERE LASTEPÄEVAKODU, mis töötas öö-päevase lasteasutusena. Maja projekteeriti 140-kohalisena. Avamisehetkel alustas tööd 1 sõime- ja 1 aiarühm. Vastavalt vajadusele on läbi aastate olnud erinev ruumide jaotus ning rühmade arv.

Kostivere lasteaed asub looduslikult kaunis Kostivere alevikus Jõelähtme jõe ääres, mõisapargi vahetus läheduses. Siinsamas asub ka Kostivere karstiala ja Rebala muinsuskaitseala. Lasteaia asukoht loob mitmekülgseid lisavõimalusi õppe-kasvatustegevuste läbiviimiseks:

    * praktiline looduse tundma õppimine;
    * välisporditegevuste arendamine;
    * õppekäikude korraldamine;
    * õuetundide läbiviimine;
    * keskkonnateadliku käitumise kujundamine.

Kostivere lasteaiast on täielikult renoveeritud ja on kaasaja nõuetele vastav haridusasutus. Ümberehituse käigus kahekordistus saali pindala, köök on sisustatud kaasaegse tehnikaga. Maja ümbritseb aiaga piiratud õueala, igal rühmal oma liivakast ning ühine suur 2006 aastal rajatud mänguväljak. Ümber maja on asfaldile joonistatud liikluse õpperada. Tänu järjepidevale haljastustööle on kujunenud meeldiv roheline ümbrus. Maja on saanud vabariigi peaministrilt tänukirja „Kaunile Eesti kodule”. Rühmad on komplekteeritud vastavalt lasteaia põhimäärusele 1,5 -7-aastastest lastest. Vastuvõtmise esmaseks tingimuseks on rahvastikuregistri järgne elukoht Jõelähtme vallas. Lasteaia rühmade komplekteerimisel on lähtutud põhimõttest, et ühevanuselised lapsed oleksid ühes rühmas.
Hetkel on maja 8 rühma lastega täidetud. Traditsiooniks on saanud olulisemate rahvakalendripäevade tähistamine, osalemine erinevates projektides. Väga paljud üritused korraldame koos lapsevanemate, õdede-vendadega, kus kogu pere on aktiivne kaasategija.

Alammenüü

 

 

Kostivere Lasteaed