Avaleht > Lasteaeda vastuvõtt

 
 

Lasteaeda vastuvõtt


Laste vastuvõttu Kostivere lasteaeda reguleerib Jõelähtme vallavalitsuse poolt „Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord”.

 

Lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul aastaringselt, eelisjärjekorras on Jõelähtme valla registris olevad lapsed. Vastuvõtuks tuleb esitada avaldus lasteaia blanketil.  Avaldusi võetakse vastu aastaringselt.
Lasteaia rühmade komplekteerimine rahvastikuregistri järgse elukohaga Jõelähtme valda kuuluvate laste osas lõpeb 1. juunil ning tulemustest ja lepingu sõlmimise kohustusest teavitatakse lapsevanemat hiljemalt 15. juuniks.
Lasteaeda tulekul on vajalik:

  • lapsevanema avaldus
  • sünnitunnistuse või sünni tõendi koopia
  • sõlmida lasteaia koha kasutamise kokkulepe

 

Avaldus lasteaia koha taotlemiseks

 

 

Kostivere Lasteaed