Avaleht > Õppetegevus > Tugiteenused

 
 

 Eripedagoog

Ene Romm

Eripedagoog konsulteerib eelneval kokkuleppel aadressil ener55@hot.ee

Psühholoog

 Lasteaias töötavate psühholoogide töö eesmärgiks on laste arengu- ning psühholoogilise heaolu toetamine.

 Selleks töötavad psühholoogid Helle Niit ja Külliki Rannu laste, lapsevanemate ja õpetajatega.

Psühholoog Külliki töötab lastega ja vajadusel vanematega ning keskendub laste tundeelu, psüühiliste protsesside ja sotsiaalsete oskuste eakohasuse hindamisele ning arengu toetamisele.

Psühholoog Helle töötab õpetajate ja lapsevanematega, kes vajavad jõustavaid juhised laste mängu, õpi- ja suhtluskeskkonna kujundamisel. 

Psühholoogid on 2021/2022 õppeaasta I poolaastal Kostivere lasteaias järgmiselt:

Psühholoog Helle:

13. ja 28. september    12. ja 26. oktoober   2. ja 16. november  1. ja 15. detsember

Psühholoog Külliki:

15. ja 29. oktoober       12. ja 26. november               10. detsember

Hea lapsevanem, kui soovite psühholoogidega vestelda siis broneerige palun eelnevalt aeg telefoni ja/või e-kirja teel. 

Helle Niit: +372 517 3141 või e- post: helle.niit@gmail.com

Külliki Rannu +372 565 62328 või e- post: kylliki.rannu@gmail.com

Teenust rahastab kohalik omavalitsus ja osutab MTÜ Perede ja laste Nõuandekeskus. www.perenou.ee.

 

 

 

 

Kostivere Lasteaed