Avaleht > Õppetegevus > Projektid 2019- 2021 õ-a.

 
 

 Projektid 2019- 2021 õ-a.

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti "Kostivere Lasteaia koolieelikute õppeprogrammid looduskeskustes 2019/2020 õppeaastal " 

PROJEKTI EESMÄRK

Keskkonnateemaliste õppeprogrammide  korraldamise   eesmärgiks  looduskoolis on toetada ja mitmekesistada lasteaia õppekavas ettenähtud teemade läbiviimist ning õppeaasta eesmärkide täitmist. Tuua lasteaialapsed välja igapäevarutiinist, viia loodusesse, et anda lasteaialastele  võimalus omandada teadmisi koos praktiliste kogemuste omandamisega looduse seaduspärasuste ning looduses käitumise kohta.

OSALEJAD: 6- 7 aastased Kostivere Lasteaia lapsed ja nende õpetajad

 TEGEVUSED

  • Vigurväntade rühm - Eesti Meremuuseumi muuseumitund "Kiirteed ookeanis "
  • Rõõmupesa rühm- Tallinna Loomaaia aktiivõppeprogramm "Koduloomade põnev elu"

 

Seoses COVID-19 levikuga lükkus Tallinna loomaaia külastus järgmisesse õppeaastasse.

11.06.20 korraldati  kõigile koolieelikutele (ka lasteaia  juba lõpetanud koolieelikutele)   Eesti Meremuuseumi muuseumitund, kus kogenud juhendajate käe all avastusõppe meetodeid kasutades said lapsed teadmisi veest, veekogudest ja kliimat kujundavatest teguritest. Üldisest õhu- ja veeringlusest. Lapsed tutvusid tehnoloogia arenguga (navigatsioonivahendite kaudu) ja hoovuste tekkepõhjustega.

 

13. oktoober osalesid Lepatriinude rühma lapsed Tallinna Loomaaia aktiivõppeprogrammis "Koduloomade põnev elu". Kogenud juhendaja käe all omandasid lapsed teadmisi koduloomadest ja nende pidamise võimalustest õues, laudas või toas. Lapsed tutvusid loomaaia kitsekarja tegemiste ja merisigade, küülikute pidamise rõõmude ning muredega. Lapse said teadmisi kodulindude pidamiseks vajalike tingimuse kohta. Lapsed said teadmisi kodulooma võtmisega kaasnevast vastutusest ning inimese kohustusest koju võetud looma ees.

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti  "Avastusretk looduse igapäevaellu" 

PROJEKTI EESMÄRK

Keskkonnateemalise õppeprogrammi korraldamise   eesmärgiks  looduskoolis on toetada ja mitmekesistada lasteaia õppekavas ettenähtud teemade läbiviimist ning õppeaasta eesmärkide täitmist. Tuua lasteaia koolieelikud välja igapäevarutiinist, viia loodusesse, et anda lasteaialastele  võimalus omandada teadmisi koos praktiliste kogemuste omandamisega looduse seaduspärasuste ning looduses käitumise kohta.

OSALEJAD: 6- 7 aastased Kostivere Lasteaia lapsed ja nende õpetajad

 TEGEVUSED

Muraste Looduskooli loodusõppeprogrammi " Avastusretk looduse igapäevaellu" mängulise metsaretke korraldamine.

 

30. septembril  korraldati koolieelikute (Lepatriinude ) rühma lastele ja nende õpetajatele mänguline metsaretk  Muraste Looduskooli loodusrajal , kus kogenud juhendajate käe all said lapsed teadmisi looduskeskkonnas valitsevate seoste ja metsas orienteerumise kohta, õpiti tundma tähtsamaid liike (taimi, loomi, linde), otsiti loomade tegevusjälgi looduses ja kuulatakse metsahääli.

 

 

Kostivere Lasteaed