Projektid 2018/19 õ-a.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti "Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid looduskeskustes 2018/2019 õppeaastal " 

PROJEKTI EESMÄRK

Toetada ja mitmekesistada lasteaia õppekavas ettenähtud teemade läbiviimist ning õppeaasta eesmärkide täitmist. Tuua lasteaialapsed välja igapäevarutiinist, viia loodusesse, et anda lasteaialastele  võimalus omandada teadmisi koos praktiliste kogemuste omandamisega looduse seaduspärasuste ning looduses käitumise kohta.

OSALEJAD: 3- 7 aastased Kostivere Lasteaia lapsed,  nende vanemad, kõik pedagoogid ja lasteaia töötajad.

 TEGEVUSED

 

11.02.19 korraldati Vigurvända ja Rõõmupesa rühma lastele ja nende õpetajatele Eesti Loodusmuuseumis muuseumitund, kus kogenud juhendaja käe all omandasid lapsed teadmisi erinevatest putukatest. Lapsed said teada,kes on putukas, kus ja kuidas ta elab, mida sööb, kuidas ennast kaitseb ja varjab? Kes elavad ja töötavad koos, kes eelistavad üksindust? Millised on putukate lapsed ja kuidas nad suureks saavad? Kuhu kaovad putukad talvel, kuidas nad tunnevad lõhna ja maitset, kas nad näevad ümbrust nii nagu meie? Milliseid Eesti putukaid me tunneme? Lapsed tunnevad ära mõningad putukad fotodelt ja putuka-kollektsioonist ning on tutvunud mikroskoobiga.

2.05.2019 osalesid Põnnipesa rühma lapsed ja nende õpetajad aktiivõppeprogrammis, kus kogenud juhendaja käe all omandati teadmisi koduloomadest ja nende pidamise võimalustest õues, laudas või toas. Lapsed on tutvunud loomaaia kitsekarja, kodulindude tegemiste ja merisigade pidamise rõõmude ja muredega.

2.05.2019 osalesid Lepatriinude rühma lapsed ja nende õpetajad aktiivõppeprogrammis, kus kogenud juhendaja käe all omandati teadmisi erinevate loomade eluviiside ja käitumisharjumuste kohta loomaaia tavaelus ning vabas looduses.Lapsed said teadmisi, et erinevatel loomadel on erinevad vajadused ja sageli ettearvamatu käitumine. Praktilise ülesande käigus leidsid lapsed loomadele sobiva elupaiga.

9.05.19 osalesid Päikesekiirte rühma lapsed ja nende õpetajad Aegviidu loodusõppeprogrammis, kus kogenud juhendajate käe all omandasid teadmisi putukate elust ja inimtegevuse mõjust putukatele. Loodusraja avastusretkel kasutati putukate vaatlemiseks ja otsimiseks luupe.