Avaleht > Õppetegevus > Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

 
 

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteaed on avatud aastaringselt, välja arvatud suveperioodil neli nädalat (kollektiivpuhkus).

Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud õppeaastati. Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini. 

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel toimub tegevuste kavandamine 01. septembrist kuni 31. maini. Nädalakava ei koostata septembri esimesel täisnädalal, jõulupidudele järgnevast nädalast kuni uue aasta esimese nädala lõpuni ja mai viimasel täisnädalal. Sel perioodil kinnistatakse omandatud teadmisi ja kogemusi erinevates mängulistes tegevustes.

Sõimed alustavad nädalakava koostamist 1. oktoobrist, september on lastele lasteaiaga kohanemiseks ja õpetajatele nende arengutaseme välja selgitamiseks.

Sügisese ja kevadise koolivaheaja ajal planeeritakse nädalakavas õpitu kordamist.

Rühma nädalakavad on nähtavad lapsevanemale  veebikeskkonnas ELIIS.ee

Suvisel perioodil, 01. juuni- 31. august, ei toimu lasteaias tegevuste kavandamist. Toimub eelnevate teadmiste kordamine mängus ja  õuetegevustes, mis kajastuvad õppekasvatustegevuste päevikus (ELIIS). Lähtuvalt vajadustest töötavad eri vanuselised ja kokku pandud rühmad.

 

Rühmi lasteaias 8

I rühm -(3-4 aastased) PÕNNIPESA

II rühm- (5-6 aastased) VIGURVÄNDAD

III rühm (1,5-3 aastased) VANDERPÕNNID

IV rühm (6-7 aastased) PÄIKESEKIIRED

V rühm (1,5-3 aastased) PESAMUNA

VI rühm (5 -6 aastased) RÕÕMUPESA

VIII rühm (2-3 aastased) NAERULINNUD

VII  rühm (4-5 aastased) LEPATRIINUD

Rühmades kuni 22 last

  • Kokku lasteaias lapsi 120
  • Rühmaõpetajaid 16

Muusikategevusi ja rütmikat viib läbi muusikaõpetaja Anne Somelar .
Muusikategevused toimuvad teisipäeval ja kolmapäeval.
Pärimusmängud  toimuvad  reedel 4- 7aastastele lastele.

Liikumistegevusi ja ujumist viib läbi liikumisõpetaja Maire Ruus.
Liikumistegevused toimuvad  esmaspäeval ja neljapäeval.
Ujumine toimub koolieelikutele üks kord nädalas Loo ujulas.

  • Eelkoolitunnid koolieelikutele toimuvad kaks korda kuus Kostivere koolis.
  • Pärast lõunauinakut võimalus võtta osa erinevate huviringide tööst. 
 

 

Kostivere Lasteaed