Õppetegevus

Kostivere Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

2019/2020 õ/a  prioriteetne teema „Digikultuur:  nutikalt uudishimulik. Hoian, mida armastan“.

 

 

Sellest lähtuvalt on aasta eesmärkideks:

Meie lasteaia lastel on sellel õppeaastal suurepärane võimalus KIKi poolt rahastatud projekti"Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid looduskeskustes 2019/2020 õppeaastal",toel osaleda mitmetel väljasõitudel.