Avaleht > Õppetegevus

 
 

Õppetegevus

Kostivere Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

2019/2020 õ/a  prioriteetne teema „Digikultuur:  nutikalt uudishimulik. Hoian, mida armastan“.

 

 

Sellest lähtuvalt on aasta eesmärkideks:

  •  Laps saab esimesed teadmised ja oskused orienteerumaks teadlikult digi- ja meediamaastikul.
  • Laps oskab hoida ja  hinnata ümbritsevat elu, oma kodu ja perekoda, iseennast ning teisi.
  • Laps  oskab ja julgeb aktiivselt,  iseseisvalt ning loovalt tegutseda

Meie lasteaia lastel on sellel õppeaastal suurepärane võimalus KIKi poolt rahastatud projekti"Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid looduskeskustes 2019/2020 õppeaastal",toel osaleda mitmetel väljasõitudel.

 

 

Alammenüü

 

 

Kostivere Lasteaed