Avaleht > Õppetegevus

 
 

Õppetegevus

Kostivere Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

 

2020/2021 õ/a  prioriteetne teema „ISE TEEN JA PROOVIN, ISE KATSETAN JA UURIN!“

2020/2021 õppeaasta üldeesmärk:

  • Õpin mängides  kasutades erinevaid vahendeid.

Meie lasteaia lastel on sellel õppeaastal suurepärane võimalus KIKi poolt rahastatud projekti"Avastusretk looduse igapäevaellu" ja Kostivere Lasteaia laste õppeprogrammid looduskeskustes 2019/2020 õppeaastal",toel osaleda mitmetel väljasõitudel.

 

 

Alammenüü

 

 

Kostivere Lasteaed