Esileht

 
 

Esileht  

Muudatus osalustasu maksmises!

Jõelähtme Vallavolikogu otsus:  alates riigis välja kuulutatud eriolukorrast, 12.03.2020, arvestatakse osalustasu vastavalt kohal käidud päevadele. Erisus kehtib kuni eriolukorra lõpuni.

1.märtsist kuni 11. märtsini arvestatakse kõigile osalustasu (olenemata kohal käimisest) ja alates 12.märtsist tekib makse ainult neile, kelle lapsed on lasteaias käinud.


 

 

Head lapsevanemad!

Praeguses eriolukorras, mil osa lapsi on kodus ning  lasteaias vaid valverühmad ja väljast inimestel majja liikumine piiratud,  on psühholoog Helle Niit  valmis teid nõustama kas e- kirja,  telefoni või skype  kaudu.

Psühholoogiga  tasub ühendust võtta ka siis, kui mure ei ole otseselt lapse arenguga seotud vaid puudutab lapse ja kogu pere heaolu ning kriisiolukorras toimetulekut.

Kohe, kui Helle saab töötada majas edastame vastava info.

Helle   telefon: 5173141

E-post: helle.niit@gmail.com


 

Vastavalt HTM-i juhistele on karmistatud koroonaviiruse leviku tõkestamise tingimusi!!

 

Tänasest ei ole aktsepteeritud vanemate sisenemine lasteaia hoonesse. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet. Oma tulekust helistage palun rühmatelefonile, et õpetaja saaks Teie lapse riidesse aidata.
Tel nr on Vanderpõnnid - 588 650 11, Vigurvändad - 55 64 70 60.

 

Palun andke minu e-mailile kaili@kostilaps.ee hiljemalt 19.03.2020 teada kui töötate eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (nt politsei, pääste, meditsiini jms) või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel (nt kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms).

 

Hetkel kaardistame lapsehoiuteenuse hädavajadust edaspidiseks.

 

Tänan kõiki vanemaid mõistva suhtumise eest, et olete leidnud võimaluse oma lapse koju jätmiseks.

 

Lasteaed töötab alates tänasest 2 valverühmaga. Kõik kellel VAJA, saavad lapse lasteaeda tuua.

 

 

 

COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE TÄIENDAVAD

MEETMED JÕELÄHTME VALLA ASUTUSTES

Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil", kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3 ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24  alusel, seoses koroonaviiruse (COVID-19 viirus) levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega

  1. Peatada alates 16.03.2020 Loo Keskkoolis, Neeme Koolis, Kostivere Koolis ja Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolis tavapärane õppetöö, õppeasutused sulgeda ning viia õppetöö üle kaug- ja koduõppevormile. Keelatud on huvialaringide ja treeningute läbiviimine.
  2. Sulgeda alates 14.03.2020 Loo Spordikeskus, Jõelähtme Valla Kultuurikeskus ja Jõelähtme Valla Päevakeskus.
  3. Koolieelsed lasteasutused jätkavad tööd, kuid lapsevanematel võimaluse korral lapsi lasteaeda mitte tuua.
  4. Jõelähtme Valla Keskraamatukogus ja struktuuriüksustes toimub vaid raamatute ja ajakirjade laenutamine.
  5. Jõelähtme Vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu. Sünni registreerimiseks jms hädavajaliku toimingu korral leppida kokku kantseleiga telefonil 605 4887, e-post kantselei@joelahtme.ee või võtta ühendust vastava ametnikuga (kontaktid leitavad valla kodulehelt https://joelahtme.kovtp.ee/).
  6. Käskkirja täitmise eest vastutavad asutuste juhid.
  7. Käskkiri kehtib 30. aprillini 2020.
 

 

Kostivere Lasteaed