Avaleht > Õppetegevus > Projektid 2017/18 õ-a. > Projektid 2016/17 õ-a.

 
 

Projektid 2016/17 õ-a.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastas  lasteaia projekti " Mida puud meile räägivad" 

PROJEKTI EESMÄRK

Toetada ja mitmekesistada lasteaia õppekavas ettenähtud teemade läbiviimist ning õppeaasta eesmärkide täitmist. Tuua lasteaialapsed välja igapäevarutiinist, viia loodusesse, et anda lasteaialastele  võimalus omandada teadmisi koos praktiliste kogemuste omandamisega metsast, puudest ja metsakooslustest.

OSALEJAD: 3- 7 aastased Kostivere Lasteaia lapsed,  nende vanemad, kõik pedagoogid ja lasteaia töötajad.

 TEGEVUSED

1. Põnnipesa ja Vanderpõnnide rühma laste  osalemine  RMK Sagadi looduskooli programmis „Sõber puu“

2.  
3-7 aastaste laste Spordipäev "Kinnipüütud lehesadu"

3. Naerulindude  ja Põnnipesa rühma laste  osalemine Eesti Loodusmuuseumi muuseumitunnis " Mida puu meile jutustab"

4. Vanderpõnnide ja Naerulindude  rühma laste   osalemine  Aegviidu looduskeskuse programmis „Tuli metsas!“

 

 27.10 .2016  korraldati Vanderpõnnide ja Põnnipesa rühma lastele ja nende õpetajatele  õppekäik RMK Sagadi looduskeskusesse , kus metsamuuseumi õppeprogrammi jooksul õppisid lapsed tundma erinevaid puuliike kõigi oma meelte abil. Liigirikas mõisa park ja metsretk Lahemaa metsas aitasid  korrata ning kinnistada muuseumis saadud teadmisi.

11.10. 2016 korraldati  2-7 aastastele lastele lastele spordipäev "Kinnipüütud lehesadu",kus erinevates tegevuspunktides toimusid puulehtede teemalised võistlused. Küsiti  puude teemalisi küsimusi.

17. 02.2017 korraldati Naerulindude  ja Põnnipesa rühma lastele ja nende õpetajatele  muuseumitund Eesti Loodusmuuseumis, kus kogenud juhendajate käe all õppisid lapsed ära tundma erinevaid Eesti okas- ja lehtpuid lehtede ning viljade järgi. Tutvustati puu elu- ja aastaringi. Lapsed said teada, kellega puu koos elab ja kuidas inimene teda kasutab.

20.04. 2017 korraldati Vanderpõnnide ja Naerulindude rühma lastele ja nende õpetajatele  õppekäik Aegviidu looduskeskuse, kus õppeprogrammi " Tuli metsas"jooksul said  lapsed teadmisi tulest. Selgitati, mis võib olla metsa süttimise põhjuseks. Ja mida teha, kui on puhkenud tulekahju. 

 

 

 

Kostivere Lasteaed