Avaleht > Õppetegevus > Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

 
 

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteaed on avatud aastaringselt, väljaarvatud juulikuu (kollektiivpuhkus).

Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini ( aluseks "Koolieelse lasteasutuse seadus"§ 16). 

Aktiivne õppeperiood toimub:
·   4-7 aastastel 15.sept.-15.maini.
·  Sõime ja 3-4 aastastel 1.okt.-15.maini. 1.sept.-1.okt. on laste kohanemine ja nende arengutaseme välja selgitamine.

15.maist-15.septembrini ning koolivaheaegadel on tegevuste planeerija laps. Õpetaja on vaid vaatleja, uurija, kes sekkub laste tegevusse vaid vajadusel. Põhirõhk on mängimisel ja õuetegevusel.

Laste järjepidev arendamine toimub nädalaplaani alusel, mis on kavandatud rühmaõpetajate poolt õppekavast lähtuvalt. Nädalaplaan on lastevanematele tutvumiseks väljas ELIIS-is.

Rühmi lasteaias 8

I rühm -(6-7aastased) PÕNNIPESA

II rühm- (3-4 aastased) VIGURVÄNDAD

III rühm (2-7 aastased) VANDERPÕNNID

IV rühm (4-5 aastased) PÄIKESEKIIRED

V rühm (1,5-3 aastased) PESAMUNA

VI rühm (3 -4aastased) RÕÕMUPESA

VIII rühm (5-6 aastased)NAERULINNUD

VII  rühm (2-3aastased) LEPATRIINUD

Rühmades kuni 22 last

  • Kokku lasteaias lapsi 130
  • Rühmaõpetajaid 17

Muusikategevusi ja rütmikat viib läbi muusikaõpetaja Anne Somelar .
Muusikategevused toimuvad teisipäeval ja kolmapäeval.
Rütmikategevus toimub  reedel 4- 7aastastele lastele.

Liikumistegevusi ja ujumist viib läbi liikumisõpetaja Maire Ruus.
Liikumistegevused toimuvad  esmaspäeval ja neljapäeval.
Ujumine toimub koolieelikutele üks kord nädalas Loo ujulas.

  • Eelkoolitunnid koolieelikutele toimuvad kaks korda kuus Kostivere koolis.
  • Pärast lõunauinakut võimalus võtta osa erinevate huviringide tööst. 
 

 

Kostivere Lasteaed