Avaleht > Lasteaiast > Kodukord

 
 

Kodukord

1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

1.1. Kostivere Lasteaed  on avatud 7.00 – 19.00, valverühmad graafiku alusel 18.00-19.00.  9.30-16.00 on rühmade uksed suletud, sissepääs peauksest.

1.2. Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest teatame lapsevanemale rühma infostendil, meililistide kaudu või lasteaia kodulehel www.kostilaps.ee ja Eesti Lasteaedade Internetipõhises Infosüsteemis ( ELIIS)  https://www.eliis.ee.

1.3. Kui laps sööb hommikueinet, toob lapsevanem lapse lasteaeda vähemalt viis minutit enne söögi algust, mis on kell 8.30.

Kui laps ei söö hommikueinet, siis peaks ta kohal olema vähemalt viis minutit enne õppekavas planeeritud õppe-ja kasvatustegevusi, mis algavad kell 9.00.

1.4 Lapsevanem võib loobuda kirjaliku avalduse esitamisega hiljemalt jooksva kuu viimaseks tööpäevaks lapse järgmise kuu hommikusöögist ja/või õhtuootest vähemalt üheks kalendrikuuliseks perioodiks. Lisa 2

1.5. Lapsevanemal palume lapsele järele tulla hiljemalt 18.45, et jõuda laps riietada ja lasteaiast sulgemisajaks lahkuda. Kui lapsevanem ei ole jõudnud lapsele järgi hiljemalt 17.45, viib õpetaja lapse valverühma.

1.6. Kõik lasteaia territooriumile sisenejad ja lahkujad sulgevad enda järel värava.

1.7. Lapse puudumajäämisest ja tagasi tulekust teatab lapsevanem rühma õpetajale esimesel võimalusel ELIISi või rühma  kontaktidele:

vigurvandad@kostilaps.ee, 58865011;

vanderponnid@kostilaps.ee, 55647060;

ponnipesa@kostilaps.ee, 58865355;

paikesekiired@kostilaps.ee, 58865667;

pesamuna@kostilaps.ee, 59192622;

lepatriinud@kostilaps.ee, 58555127;

naerulinnud@ kostilaps.ee, 58864955;

roomupesa@kostilaps.ee, 58865510.

Lapse puuduma jäämisel ei pea tasuma toiduraha, kui sellest on teatatud sama päeva hommikul kella 9.00-ks.

1.8. Kui lapsele tuleb järgi keegi teine täiskasvanu, mitte pereliige, tuleb sellest eelnevalt teavitada rühma õpetajat taasesitamistvõimaldavas vormis (sõnum, e-kiri). Päeva lõpus nii rühmast kui õuest lahkudes jäetakse õpetajaga nägemist, et lasteaiatöötaja saab olla kindel lapse kojuminekus.

1.9. Vähemalt ühe korra nädalas peab lapsevanem ise lapse tooma lasteaeda  ja tulema õhtul järgi.

1.10.Rühmaõpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kes on joobes.

1.11. Kui õpetaja on andnud lapse üle lapsevanemale või lapsevanemaga kokkulepitud inimesele, läheb vastutus  nii lasteaia hoones kui ka territooriumil lapse eest üle lapsevanemale.
1.12. Lapsevanem toob lapse hommikuti rühmaruumi ja annab üle õpetajale.

1.13. Vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele on lapsel lubatud kodust kaasa tuua  isiklikke asju (mänguasi, raamat, jalgratas vm).

1.14. Lasteaed  ei vastuta kaasa võetud asjade kadumise või korrasoleku eest.
1.15.Laste turvalisuse huvides on rühmaõpetajal õigus otsustada, kes rühma lastest   väljasõidule ( õppekäigule, teatrisse jne.) läheb.

1.16. Lasteaia töötajad ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike esemete eest.

2. Riietumine ja õues olek.

2.1. Lapsel peavad olema eraldi toa- ja õueriided, vahetusjalanõud, vajadusel magamisriided.  

2.2.  Laps vajab piisavalt ilmale vastavaid riideid ja jalanõusid kogu päevaks. Märjal ajal ei suuda lasteaed tagada kõikide riiete kuivatamist.

2.3. Lapse riided ja jalanõud peavad olema mugavad, puhtad, turvalised ja esteetilise välimusega.

2.4.Liikumistundide jaoks on vajalikud eraldi spordiriided.

2.5. Laste ohutuse huvides on lasteaia territooriumil kehtestatud rühmade kaupa rattasõidupäevad. Lapse jalgratas peab olema sõidukorras ning lapsele paras. Laps sõidab vaid oma rattaga. Kiivrita on lasteaia territooriumil sõitmine keelatud. Kelkude vahetusse mineku vältimiseks peab kelgul olema suurelt märgitud lapse nimi. Rattaid, vankreid ja kelke hoitakse selleks ettenähtud kohtades.

3. Tervis

3.1. Lasteaeda tulevad terved lapsed. Rühmaõpetaja ei tohi lasteaeda vastu võtta   last, kellel ilmnevad haigustunnused ning tal on õigus  laps koju saata.

3.2. Kui laps on mõnede toiduainete suhtes allergiline või vajab mingis osas erihoolt palume sellest teavitada rühma õpetajat või tervisetöötajat. Erimenüü koostamiseks vajalik tuua arstitõend.

3.3. Lasteaiapäeva jooksul haigestunud lapse vanemaga võetakse kohe kontakti ning laps saadetakse olenevalt lapse tervise seisundist koju või tervishoiuasutusse.

3.4.  Haiguse puhul järelravi tuleb teostada kodus. Rühmaõpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid ega luba ka lapsel neid võtta.

3.5. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna koos teistega, peaks ta jääma veel koju. Õues viibimise ajal toimub ruumide koristus ja tuulutamine.

 

 

 

 

Kostivere Lasteaed